Ontsierende pijlers van het viaduct in de Juliana van Stolberglaan

Tegenover het Paleis van Justitie, even ten zuiden van tramstation Ternoot staan twee triest uitziende viaductpijlers onder de hoge trambaan naar Centraal Station. Zichtbaar is het jarenlange gebrek aan onderhoud, bij regen door al het afkomende lekwater (regenwater), dat niet via pijpen wordt afgevoerd. Het druipt langs de pijlers naar beneden en over de rijbaan van de Juliana van Stolberglaan, richting de lage stoepgoot bij het Paleis van Justitie.
Maar ook op mooie dagen is het ’triesteloos’ om te zien, zie de foto’s. Dit is nu echt zonde van onze mooie wijk .. Hoewel deze klachten al diverse keren zijn gemeld bij de gemeente is nooit actie gevolgd.
De foto’s hierboven: de eerste van een pijler onder station Ternoot, deze is helemaal in orde. Dan een foto met de een van  de pijlers, waar nodig iets aan moet worden gedaan. Het contrast spreekt boekdelen. Herstel hoeft niet eens duur te zijn: de klus kan volstaan met herstellen van de waterafvoer en schoonmaken van de pijlers. Dit achterstallig onderhoud is waarschijnlijk meer een kwestie van te weinig aandacht.