Onderzoek ondergrondse containers Bezuidenhout Midden

In het gebied tussen Bezuidenhoutseweg, Prins Clauslaan, Juliana van Stolberglaan, Prinses Beatrixlaan, Schenkkade en Laan van Nieuw Oost-Indië komen ondergrondse restafvalcontainers. Binnenkort start de gemeente onderzoeken waar de proefsleuven precies kunnen komen.

Inspraakperiode en informatieavond
Eerst worden er proefsleuven gegraven om te controleren waar leidingen en kabels in de grond zitten. Als er ergens een proefsleuf gegraven wordt, wil dat niet zeggen dat daar ook een ondergrondse container komt. Als de mogelijke plaatsen voor de containers bekend zijn, komen die in een ontwerp-plaatsingsplan. Dit wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. 
Daarna kunt u uw mening geven tijdens de inspraakperiode. Die duurt 6 weken. In die 6 weken organiseert de gemeente ook een informatieavond, waarvoor u een uitnodiging krijgt. U hoort dan ook wanneer de inspraakperiode precies is en hoe het verder gaat.
Na de inspraakperiode maakt het college van burgemeester en wethouders een definitief plaatsingsplan.
Daarna kunt u binnen 6 weken beroep aan tekenen bij de Raad van State.
Hierna wordt het definitieve plaatsingsplan vastgesteld en krijgt u een brief waarin staat wanneer de werkzaamheden beginnen.
Parkeerverbod
Tijdens de werkzaamheden is er per locatie een parkeerverbod en wordt de werkplek afgezet voor 1 week. Parkeert u uw auto toch dan wordt deze weggesleept.
Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen. Deze brief kunt u hier lezen.
Bij de brief is een brochure verstuurd. U kunt deze brochure bekijken op Ondergrondse restafvalcontainers.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente op het nummer 14 070.