Onderwijs voor kinderen van vluchtelingen in noodopvang Bezuidenhout

Bron: Algemeen Dagblad
Niels Klaassen

Bijna alle 600 vluchtelingen zijn inmiddels ‘ingestroomd’ in het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout in Den Haag. Volgens een woordvoerder van opvangorganisatie COA gaat het – zoals afgesproken met de gemeente – om ‘een mix’ van vluchtelingen in verschillende fasen van de asielprocedure.
Er hebben zich nu ongeveer 350 vrijwilligers en 30 bedrijven gemeld om te helpen. Vluchtelingenwerk coördineert de activiteiten, onder andere op gebied van sport, muziek en cultuur. Ook gaan vrijwilligers met asielzoekers op pad in de wijk en de stad.

Sinds maandag krijgen kinderen in de noodopvang ook onderwijs. Op het lesrooster: Nederlands, rekenen en sport.

De opvang in Bezuidenhout verloopt rustig, na een chaotisch begin met protest van de vluchtelingen zelf.