Ondertekening convenant Buurtpreventie Bezuidenhout-West

21 oktober is het convenant inzake het project Buurtpreventie van de Wijkraad /Bewonerscommissie Bezuidenhout West, Bureau Overbosch en de gemeente Den Haag in het stadsdeelkantoor Haagse Hout ondertekend.

De participanten zijn
a. het bestuur van de Wijkraad /Bewonerscommissie Bezuidenhout West
b. de Chef bureau Overbosch Politie Haaglanden
c. de vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag
d. de projectadviseur van Stichting Boog

De participanten komen overeen het project Buurtpreventie van de Wijkraad /Bewonerscommissie Bezuidenhout aan te wijzen als project. Buurtpreventie houdt in participatie van bewoners bij de verbetering van sociale veiligheid en preventie van criminaliteit, in de zin van het door Stichting Boog uitgevoerde project van de dienst OCW (bijlage). Het project kent een proefperiode van een half jaar. In de periode 1 oktober 2004 tot en met 31 maart 2005 zal de surveillance met vrijwilligers uit de betrokken wijk ten minste 24 maal worden georganiseerd.
Over de voortzetting wordt op basis van een evaluatie in maart 2005 beslist door bovengenoemde partijen.