Onderhoud stokrozen boomspiegels Bezuidenhout Midden

In een aantal straten in Bezuidenhout Midden staan stokrozen rondom de bomen. De gemeente wil van bewoners weten wat zij vinden van deze beplanting, of zij een andere invulling van de boomspiegel willen en of zij bereid zijn mee te helpen aan het onderhoud.

In 2011 hebben een paar actieve buurtbewoners in een aantal straten in Bezuidenhout Midden de boomspiegels (het niet betegelde deel rond de bomen), ingezaaid met stokrooszaden. Het onderhoud aan deze bloeiende boomspiegels werd uitgevoerd door betrokken bewoners.
De waardering voor de stokrozen is groot, het fleurt de straat op en het draagt bij aan de groene belevingswaarde van het gebied. Daarnaast blijkt het een effectief middel tegen de overlast van hondenpoep.

Meldingen
Nu de initiatiefnemer van het project is verhuisd, krijgt de gemeente regelmatig meldingen van achterstallig onderhoud aan de stokrozen. Het project van de bloeiende boomspiegels kan alleen blijven bestaan bij voldoende betrokkenheid uit de buurt. Dat hoeft niet op wijkniveau, maar kan ook per straat georganiseerd worden.

Mening
De gemeente wil weten wat de bewoners vinden van de boomspiegels, of er een andere invulling aan gegeven moet worden en of men bereid is mee te helpen met het onderhoud. Blijkt uit deze navraag dat er te weinig animo is voor het zelf onderhouden van de bloeiende boomspiegels, dan is de gemeente genoodzaakt de stokrozen weg te halen. Dan worden de boomspiegels weer in oude staat teruggebracht.

Bewoners in de betreffende straten kunnen tot en met 28 april 2016 reageren door een e-mail te sturen naar haagsehout@denhaag.nl onder vermelding van boomspiegels Bezuidenhout. Vergeet daarbij niet te vermelden in welke straat u woont.

Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief gekregen van de gemeente. U kunt die brief hier lezen.

Bewonersbrief stokrozen in boomspiegels straten Bezuidenhout Midden (PDF, 607 kB)