Ondergrondse restafvalcontainers Bezuidenhout-West

De voorbereidende werkzaamheden worden afgerond voor de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers in Bezuidenhout-West (wijk 64) in Haagse Hout.
Goed om te weten:
> Het ontwerp-plaatsingsplan over de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) is op 12 november 2013 vastgesteld door het college. De inspraakprocedure is gestart op 21 november 2013 en duurt tot en met 15 januari 2014.
> Tijdens de informatieavond wordt het plan aan alle bewoners gepresenteerd.
> De inspraakperiode is voor u het moment om uw reactie te geven.
> Wilt u een reactie op het plaatsingsplan sturen? Zorg dan dat uw reactie binnen de aangegeven periode bij de gemeente binnenkomt.
> Heeft u een suggestie voor een alternatieve locatie? Benoem deze dan in uw inspraakreactie. Die kan de gemeente dan gaan onderzoeken.
Zienswijze indienen
Documentatie
Zie ook