Ondergrondse containers in Haagse Hout

Wethouder Dekker: “De vuilniszak moet uit het straatbeeld”

Bewoners van Mariahoeve, Visserhaven, Rustenburg-Oostbroek en een deel van het Bezuidenhout kunnen vanaf 2013 hun volle vuilniszakken op elk gewenst moment kwijt. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in die wijken in totaal 600 ondergrondse afvalcontainers te gaan plaatsen. Daar is in de afgelopen maanden plek voor gekomen, doordat er maatregelen zijn genomen die tot meer parkeerruimte hebben geleid.
 
De ondergrondse afvalcontainer helpt van Den Haag een schonere stad te maken. Wethouder Sander Dekker (Financiën en Stadsbeheer): “Den Haag is een mooie stad, maar op vuilnisophaaldag verandert dat. Zodra de afvalzakken aan de stoeprand staan, gaan de meeuwen op strooptocht. Binnen de kortste keren zijn de zakken opengescheurd en waait de inhoud door de straten. Daarom willen we de vuilniszak uit het straatbeeld laten verdwijnen.”
 
In de wijken waar vanaf 2013 ondergrondse afvalcontainers komen, zijn veel gestapelde woningen. Daar is weinig ruimte om afval zo neer te zetten, dat dieren er niet bij kunnen.   De ondergrondse afvalcontainer biedt daar de oplossing. Wethouder Dekker: “De ervaring leert dat het werkt. In wijken waar de ondergrondse containers al in gebruik zijn, ligt veel minder zwerfvuil. Daarom investeren we in ondergrondse afvalcontainers. Makkelijk voor de mensen. De meeuwen hebben het nakijken. En zo wordt Den Haag nóg mooier.”
 
Het besluit van burgemeester en wethouders wordt eerst voorgelegd aan de gemeenteraad. Zodra die akkoord is, worden per wijk plannen gemaakt. Die worden zes weken ter inzage gelegd, zodat bewoners hun visie kunnen geven op de plaatsing van de ondergrondse containers. Aan het begin van die periode wordt er ook een informatieavond belegd. Als alle zienswijzen van bewoners zijn verwerkt, neemt het college een besluit over het definitieve plaatsingsplan. Daartegen kan dan eventueel nog bezwaar tegen worden aangetekend.