Oma zoekt kleinkind

door Piet Niekerk

Voor de Haagse Hout is er begin dit jaar een project gestart ‘Bezoek een opa-oma’, een initiatief van de Stichting BOOG. Deze stichting wil kinderen die geen grootouders hebben en ouderen (zonder kleinkinderen) tot elkaar brengen. Ouders vinden het namelijk leuk en belangrijk voor de ontwikkeling van hun kind om bij een opa en/of oma op bezoek te kunnen gaan. Een relatie tussen een – plaatsvervangende opa of oma en een kind is altijd heel belangrijk.
Het project is bedacht door Lenie Steentjes, adviseur bij de Stichting BOOG en voert het nu uit in opdracht van de gemeente, en heeft tot doel verschillende leeftijdsgroepen en/of culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen. Nu zoekt de stichting mensen, senioren van 55-plus. die het leukvinden om voor kinderen een opa of oma te zijn. Omgekeerd zoekt BOOG contact met ouders van kinderen die grootouders willen hebben en doet dat onder andere via scholen.

Signalen
Collega Tonnie Joxhorst van de Stichting BOOG ondersteunt het project en verstrekt de nodige informatie aan aspirant-grootouders en ouders van de doelgroep, de kinderen. Die mogen in leeftijd variëren van kleuter tot zo’n twaalf, dertien, afhankelijk van de behoefte. Hoe het idee zo gekomen is? Tonnie: “Wij zitten hier midden in de stad en vangen natuurlijk signalen op. Lenie Steentjes is daar iets mee gaan doen en nu begint het te lopen.” Het opa-oma project gaat van start in de Haagse Hout, want daar heeft het de meeste kans van slagen. “Vooral Mariahoeve komt in aanmerking, omdat daar zowel ouderen als kinderen wonen,” zegt de assistente. Er zijn in de Haagse Hout dan ook affiches opgehangen, enzovoort met de opwekking ‘Heeft u belangstelling voor de jeugd? Of ‘Droomt u wel eens van een kleinkind met zijn ouder(s) bij u op de koffie?’ Omgekeerd hangen er affiches in basisscholen, gericht aan ouders en verzorgers van kinderen.

Leuke dingen
De eerste aanmeldingen zijn al binnen, meest telefonisch, zowel van ouderen als van ouders. “De reacties zijn enthousiast”, aldus de organisatie. Tonnie Joxhorst: “Ik had een mevrouw aan de lijn, die al drie kleinkinderen had, maar er nog wel een of twee bij wilde hebben. Ik vind het zó leuk, de omgang met die opgroeiende kinderen”.
De Stichting BOOG legt er een zekere nadruk op, dat de plaatsvervangende grootouders zich niet in de eerste plaats met de opvoeding van de hun toevertrouwde kinderen hoeven te bemoeien. leuke dingen doen, zoals spelen, vertellen, wandelen, de natuur in, voorlezen, enzovoort. Er is behoefte aan oma’s en opa’s, want kijk maar hoeveel vrouwen er voortdurend in de weer zijn met hun kleinkinderen. En zij – de oma’s -doen het in het algemeen zonder tegenzin. En dat zal zeker ook gelden voor de oma’s en opa’s van ‘buitenaf’. Voor meer informatie kan men terecht op telefoonnummer 070-3121212.