NS toont volstrekt gebrek aan menselijkheid richting Bezuidenhout

Na de interviews met Jennifer, Cockie Hoek en Dook over de op handen zijnde sluiting van het volkstuincomplex Het Oor, is het nu de beurt aan de NS om hun visie te geven. We legden schriftelijk een aantal vragen voor aan Ingeborg de Boer, woordvoerster van de NS.

De Schenkstrook is al heel lang volkstuingebied, hele generaties zijn er opgegroeid. Negen jaar geleden zijn er zelfs containers geleverd door de gemeente, zodat mensen daar hun  paarden konden plaatsen. Toen was er blijkbaar nog geen enkel probleem. Waarom moeten ze nu wel vertrekken?

Onder andere door illegale praktijken was het complex aan de Loolaan al jaren een zorgenkindje voor zowel NS als de gemeente. Bovendien bleek uit bodemonderzoek dat de grond verontreinigd is. Na overleg met gemeente is in 2010 door NS besloten de nodige stappen te zetten om ontruimen en bodemsanering mogelijk te maken. NS is eigenaar van de grond en gaat deze grond verkopen.
 
Bij de aanleg van het extra spoor voor de RandstadRail is een groot deel van de grond al gesaneerd. Aangezien de strook vrij smal is, lijkt er niet veel meer te saneren over. Geruchten gaan dat er maar enkele verontreinigde plekken zijn. De tuinders hebben voor het overgrote deel siertuinen of houden paarden. Moestuinen zijn er niet of nauwelijks dus van gevaar voor de gezondheid lijkt amper sprake. Waarom wordt er dan toch zo vastgehouden aan die sanering?
 
Dat van die enkele plekken klopt niet. Over het gehele perceel is er sprake van bodemverontreiniging.
 
De volkstuinders willen graag de grond kopen tegen marktconforme prijs. De NS wil met iedereen  onderhandelen, behalve met de volkstuinders. Klopt dat  en zo ja, wat is hiervoor de reden?

Wij hebben via de advocaat van de volkstuinders een bod ontvangen voor de locatie. Deze bieding lag ver van de marktconforme prijs en daarom hebben wij het bod schriftelijk afgewezen. Op basis van dit bod zagen wij geen aanleiding om met deze partij in gesprek te gaan. Dit heeft niets te maken met de afzenders van het bod, maar alles met de verkoop van het totale gebied tegen een marktconforme prijs.

Kunt u vertellen wie die andere partijen zijn die blijkbaar een veel beter bod hebben gedaan?

Wij zijn nu met partijen in gesprek. Het spreekt voor zich dat ik gaande de gesprekken u niet kan vertellen om welke partijen het hier gaat.
 
Uiteindelijk is een aantal volkstuinders van het complex vertrokken. Ondanks dat de NS (nog) geen sloopvergunning had/heeft, werden de achtergelaten huisjes vernield, dat wil zeggen, er werden gaten in de daken geslagen, de deuren werden kapotgemaakt en de ramen ingetikt. Waarom doet de NS zoiets? En mag dat dan zomaar?

De tuinen die werden opgeleverd hebben we onklaar gemaakt zodat werd voorkomen dat tuinen illegaal in gebruik zou worden genomen. Voor het onklaar maken en opruimen van losliggend materiaal heeft afstemming met de gemeente plaatsgevonden. De afgelopen weken hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden om het vergunningentraject verder af te ronden.
 
De tuin van bijvoorbeeld mevrouw Hoek is een modelvoorbeeld van burgerinitiatief; er vinden exposities, workshops en activiteiten als de “aanschuiftafel” plaats. Bovendien is de  locatie waar zij nu zit uniek te noemen. Er staat een monumentale molen aan de overzijde, haar tuin is door de begroeiing een waar paradijs voor allerlei vogel- en insectensoorten.
Andere tuinen van bijvoorbeeld de paardenhouders worden bezocht door kinderen & hun ouders, groepen gehandicapten en bejaarden. Kortom, de tuinen zorgen op meerdere gebieden voor sociale cohesie in de wijk (en daarbuiten).

Voor de ontwikkeling van dit gebied heeft de gemeente een nota van uitgangspunten vastgesteld. De plek die mevrouw Hoek nu gebruikt bijvoorbeeld, krijgt straks een andere functie. Wij begrijpen dat het vervelend is maar hebben haar meerdere keren een alternatief geboden, namelijk een stuk aan de andere kant van het fietspad tegenover haar huidige locatie. Vlakbij dus. Hier heeft zij helaas negatief op gereageerd.
 
Wat zijn jullie toekomstplannen met de volkstuinen aan de  Schenkstrook? Met andere woorden, wat komt er voor terug?

Voor de ontwikkeling van dit gebied heeft de gemeente een nota van uitgangspunten vastgesteld. Het is aan de kopende partij wat er, binnen de nota van uitgangspunten, met de grond gedaan gaat worden.

Er is een eeuwigdurend koninklijk servituut, waarin is vastgesteld dat er tussen Huis ten Bosch en het landgoed Vreugd en Rust in Voorburg niet mag worden gebouwd boven de boomgrens. Bovendien ligt de strook in de stedelijke ecologische zone van de stad. Hoe gaat de NS hiermee om? Zijn deze feiten dit bekend bij de potentiële kopers?  Want, alles bij elkaar, lijkt dit de mogelijkheden voor exploitatie van de grond flink te beperken. 

In het stedenbouwkundig plan Schenkzone en in de nota van uitgangspunten van de gemeente Den Haag wordt naast uitgeefbare gronden voor woningbouw rekening gehouden met een ecologische zone en duurzame invulling van het gebied.