NS gaat Groene Oor bouwrijp maken

De NS gaat de grond tussen de spoorbanen ten noorden van het station Laan van Nieuw Oost Indië saneren en bouwrijp maken. Met de werkzaamheden zal nog deze zomer worden gestart. Dat heeft een zegsman van de NS desgevraagd laten weten.
Het gaat om de grond tussen de spoorbaan Amsterdam – Rotterdam en de spoorlus die loopt vanaf station Laan van Nieuw Oost Indië naar de stations Voorburg ’t Loo (Randstadrail) en Mariahoeve.
Het gebied is onlangs ontruimd. Er stonden tientallen gebouwtjes die dienst deden als buitenhuisje, paardenstal, garage dan wel bedrijfje. Een deel ervan was illegaal neergezet. De bebouwing is gesloopt en om het terrein is een hek geplaatst.
Volgens de NS-zegsman maakt het de spoorwegen niet echt uit wat er na de sanering – er zit vervuiling in de grond – komt. Iedereen die een goed plan heeft kan dat indienen. De NS is wel voornemens de grond te verkopen aan degenen die er mee aan de gang wil.
De gemeente Den Haag laat desgevraagd weten niets te weten van de NS-plannen. Formeel ligt het stuk land buiten het bestemmingsplan Bezuidenhout. Aan de westkant van de spoorlus, langs de Schenkkade liggen volkstuinen. De bestemming daar is ‘groen’. 
Verder hanteert de gemeente rond de molen op de hoek van de Carel Reinierszkade en de IJsclubweg een zogenoemde ‘vrijwaringszone’: bebouwing mag daar de wind niet te veel belemmeren. Dat beleid geldt nog steeds ook al doet de molen al jaren geen dienst meer.