Nota van uitgangspunten gebiedsontwikkeling Schenkzone

Bijgaand treft u aan een afschrift van het collegebesluit over de gebiedsontwikkeling van de Schenkzone. Hiermee liggen de ruimtelijke en programmatische kaders voor de ontwikkeling in het plangebied vast. Met de vaststelling van de gebiedsvisie heeft het college besloten om het plan verder uit te werken richting projectdocument en een gefaseerde uitvoering.

Volledige teksten Commissiestuk
Risnummer 170256
Vergadering(en) SRO 2010-02-11
B&W 2010-01-29
Stemming/Besluit in het college: Conform.
Samenvatting Besluit om nota van uitgangspunten, het stedenbouwkundig plan en de kaart locaties compensatie woningbouw met indicatief programma als kader voor de gebiedsontwikkeling vast te stellen.
Gerelateerde Titels Zie ook: Nota van uitgangspunten gebiedsontwikkeling Schenkzone
Zie ook: Bezoek Bezuidenhout