Nieuwsbrief 2 van de Burenhulpcentrale Haagse Hout

Nieuwsbrief BHC Haagse Hout
Beste deelnemer,
Hierbij ontvangt u alweer de tweede nieuwsbrief van 2014.
Wij willen u graag via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen alle recente ontwikkelingen.
Hoe gaat het nu met de BHC Haagse Hout?
Op donderdag 13 maart j.l. hebben wij in de Christus Triumfatorkerk onze eerste stedelijke en gezellige ledenbijeenkomst van 2014 gehad. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben leden met elkaar en met de coördinatoren kennis kunnen maken. Voor ons was het een groot succes en dit wordt volgend jaar weer herhaald.
Zoals eerder benoemd is in januari 2013 de Burenhulpcentrale van start gegaan in Benoordenhout, deze wijk valt onder de Burenhulpcentrale Bezuidenhout. Na ruim een jaar te bestaan, kunnen wij u mededelen dat er inmiddels zo’n 40 deelnemers zijn in Benoordenhout. Natuurlijk willen wij ons klantenbestand zo groot mogelijk krijgen, maar dit is alvast een mooie start om meer buren bij en met elkaar te koppelen om elkaar een handje helpen.
Hieronder staat een overzicht van het huidige aantal deelnemers per centrale:
Mariahoeve: 220 deelnemers
Bezuidenhout & Benoordenhout:180 deelnemers
Totaal: 400 deelnemers
De laatste maand van de Burenhulpcentrale tram, breekt inmiddels bijna aan. Mei 2014 is helaas de laatste maand, dat het mogelijk is om de tram rond te zien rijden. In de afgelopen acht maanden heeft de tram voor extra aandacht en aanmelding gezorgd, waar wij erg blij mee zijn.
Verder zullen wij af en toe contact met u opnemen om van u te horen of alles naar wens verloopt en onze gegevens te controleren. Zo kunnen wij het ledenbestand schoon houden en krijgt u de gelegenheid uw ervaringen met ons te delen.
Praktische Zaken
Handig om te weten is, dat als u wordt gebeld voor een klus, u het hele bandje afluistert en alle stappen volgt voordat u ophangt. Dit is noodzakelijk om een definitieve match te maken.
Indien u overdag minder goed bereikbaar bent en/of niet alle verzoeken op uw telefoon binnen krijgt kunt u ook de website in de gaten houden voor verzoeken in uw wijk.
Als u heeft gereageerd via de website, bestaat de kans dat u hier geen reactie op krijgt. Dit komt doordat iemand u voor is geweest en de match al gemaakt is. Via deze weg willen wij u bedanken voor uw inzet en hopen dat u de website in de gaten blijft houden.
Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan bij de match of heeft u op- en/of aanmerkingen betreffende de afhandeling, dan vraag ik u dit persoonlijk aan mij mee te delen door telefonisch of per e-mail contact met mij op te nemen.
Klussen
Hebt u thuis een klusje dat maar blijft liggen? Onze hulpbieders kunnen hierin wellicht iets voor u betekenen. Het is de bedoeling dat het om kleine klusjes gaat een lamp ophangen of het aansluiten van een elektronisch apparaat. Mocht u als hulpbieder voor een hulpvraag komen te staan die ingewikkelder is dan in eerste instantie is aangegeven door de hulpvrager, kunt u contact opnemen met 
Lies Bouts via onderstaand telefoonnummer.
Nieuwe ambassadeurs van de BHC
Wij zijn druk bezig om meer ambassadeurs te werven voor de BHC. Nadat Fixet zo’n succes is geworden met de 10% korting op het aankoopbedrag, hebben wij de `Winkeliersvereniging Theresiastraat e.o.’ benaderd om ook ambassadeur te worden en de BHC-leden op vertoon van uw pas een korting te bieden. In de volgende nieuwsbrief komen wij hier op terug.
Contact
Voor overige vragen en opmerkingen met betrekking tot de Burenhulpcentrale Haagse Hout kunt u telefonisch contact opnemen met mij, de coördinator Lies Bouts. Ik ben aanwezig op dinsdag en donderdag van 09.00 – 17.00 uur en woensdag van 09.00 – 13.00 uur. Een e-mail sturen kan natuurlijk altijd.
Met vriendelijke groet,
Lies Bouts
Tel: 070-3470041