Nieuwe welstandsnota duidelijker en eenvoudiger

Hagenaars vrijer in beslissingen over woning
De regels waar een bouwwerk qua architectuur aan moet voldoen, worden versoepeld. Dat staat in de nieuwe welstandsnota. Bovendien worden veel nieuwbouwlocaties welstandsvrij verklaard, zoals delen in de Beetstraat, Laakhaven West en de Uithofslaan.  Dit betekent dat Hagenaars vrijer zijn in de beslissingen over hun woning. Ook is er geen verplichte kleur- en materiaalkeuze meer en kunnen inwoners via internet makkelijk zien aan welke criteria een bouwwerk moet voldoen.

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) is tevreden met het resultaat: “De nieuwe welstandsnota heeft minder en duidelijkere regels. Zo maken we het voor huiseigenaren en investeerders makkelijker om hun pand aan te passen. Het past ook helemaal in deze tijd; de tijd van het nieuwe bouwen, waar mensen veel meer zaken zelf willen en ook kunnen regelen.”

De webapplicatie van de nieuwe nota wordt naar verwachting in het voorjaar van 2013 gelanceerd. Bezoekers kunnen dan op internet adres en bouwwerk intoetsen, waarna ze alleen de criteria te zien krijgen die op die zoekopdracht van toepassing zijn. Achtergrondinformatie zoals toelichtingen en gebiedsbeschrijvingen kunnen eenvoudig worden aangeklikt.

De huidige welstandsnota stamt uit 2004. Uit de evaluatie hiervan is gebleken dat er behoefte was aan meer duidelijkheid over de regels en aan een versoepeling daarvan. Voordat de gemeente de nieuwe welstandsnota vaststelt, kunnen Hagenaars schriftelijk reageren via Postbus 12655, 2500 DP te Den Haag. Deze inspraakperiode loopt van 7 december 2012 tot 17 januari 2013.