Nieuwe website voor Haagse ouderen

Onlangs is de nieuwe website www.haagseouderen.nl van het Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO) in gebruik genomen. Meer gebruikersgemak, een hoger informatiegehalte en snellere gegevensuitwisseling met de Digitale Sociale Kaart van Den Haag zijn de belangrijkste redenen geweest om hierop over te gaan.

De nieuwe website is het gevolg van het constante streven naar verbetering van CIPO. Daarom is de informatie van de twee vroegere websites samengevoegd.

Onderwerpen zijn gerangschikt onder thema’s, waardoor de bezoeker in een oogopslag informatie kan vinden over zo’n thema – wonen, welzijn, vervoer of financiële en sociale onderwerpen.