Nieuwe tarieven parkeervergunningen in Bezuidenhout

In 2011 gaan alle bewoners van Den Haag hetzelfde tarief voor hun bewonersvergunning betalen. De tariefswijzigingen van parkeervergunningen gaan in op de datum waarop de vergunning wordt verlengd.

Welk tarief ga ik betalen?
In de hele stad kost de vergunning voor de 1e auto vanaf 2011 € 36 per jaar. De 2e en volgende auto kost € 420 euro per auto per jaar. Er is dus geen verschil meer in tarieven in de stad. Een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders geeft in Den Haag vrijstelling voor betaald parkeren. Daarom wordt deze kaart binnen een huishouden berekend als een eerste vergunning.

Waarom?
De meerderheid van de bewoners heeft slechts 1 auto. Deze bewoners gaan voor de 1e auto een relatief laag bedrag betalen. De gemeente beschouwt een 1e auto als een normaal onderdeel van het dagelijks leven en wil daarom het bezit van een 1e auto zo min mogelijk extra financieel belasten. Het tarief voor extra auto’s binnen een huishouden wordt echter verhoogd. Omdat een extra auto meer ruimte inneemt op straat is de vergunning hiervoor duurder. De gemeente wil bewoners op deze manier stimuleren om andere vervoersmiddelen te zoeken.

Wat moet u doen?
Bewoners die meer dan 1 parkeervergunning hebben en in de wijken wonen waar de tarieven veranderen, ontvangen een brief van de gemeente. Op het wijzigingsformulier kunt u invullen voor welke auto binnen uw huishouden het basistarief van € 36 per jaar moet gelden. Voor de andere auto(‘s) gaat het hogere tarief gelden. Nadat u het wijzigingsformulier heeft ingevuld en getekend, stuurt u het voor 27 december 2010 terug in de bijgevoegde antwoordenvelop.
Wanneer u dit formulier niet op tijd terugstuurt, bepaalt de afdeling Parkeren voor welke auto het basistarief gaat gelden en welke auto het duurdere tarief krijgt.