Nieuwe methode cultuuronderwijs gestart op Liduinaschool

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen en jongeren op school kennismaken met cultuur. Dat kan nog beter. Met de nieuwe Haagse methode, het Deltaplan cultuureducatie. De Liduina basisschool is er als eerste basisschool mee aan de slag gegaan. En wel op een bijzondere manier.
Speciaal voor de presentatie van de Haagse methode kreeg groep 7 van de Liduina basisschool een culturele ‘bootcamp’. Na een stoomcursus rappen, zang en dansles door Guus van der Steen (Kern Koppen) en Rinus Sprong (DeDDDD, ook bekend van The Ultimate Dance Battle) speelden alle leerlingen de clip ‘Ruimte Weer’ van Kern Koppen live na.
Deltaplan cultuureducatie
Het is een voorbeeld van samenwerking zoals wethouders Marjolein de Jong (Cultuur) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) het graag zien. In de Haagse methode bepaalt de vraag van de scholen wat er aan cultuureducatie gebeurt, niet het bestaande aanbod. De culturele instellingen passen hun aanbod hierop aan.
De gemeente heeft deze nieuwe werkwijze vastgesteld in het Deltaplan cultuureducatie.
De gemeente maakt afspraken met schoolbesturen over de kwaliteit en aandacht voor cultuureducatie. Hiervoor is extra geld beschikbaar. Voor cultuurinstellingen is er een norm om 5% van het subsidiebedrag aan cultuureducatie te besteden.
CultuurSchakel
De nieuwe stichting ‘CultuurSchakel’ gaat de scholen en cultuurinstellingen ondersteunen bij hun samenwerking. De cultuurcoaches van CultuurSchakel helpen scholen bij het opstellen en uitvoeren van plannen voor cultuureducatie. Culturele instellingen gaan samen in overleg met CultuurSchakel hun aanbod beter op de scholen afstemmen.
Lees meer over het Deltaplan cultuureducatie