Nieuwe fietsenstalling Prins Bernhardviaduct

De gemeente streeft ernaar om voldoende fietsenstallingen bij Den Haag Centraal te maken. Er moeten stallingen zijn aan alle kanten van het station.
Aan de kant van het Prins Bernardviaduct – Anna van Buerenplein was namelijk onvoldoende plek voor fietsen. De nieuwe fietsenstalling biedt straks vooral voor mensen vanuit Bezuidenhout, Mariahoeve en Voorburg een verbetering. Zij hoeven niet meer om het station heen om hun fiets te parkeren.
Volgend jaar rond de zomer wordt de nieuwe fietsenstalling bij Den Haag Centraal geopend. Het voorontwerp voor deze fietsenstalling is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Zo komt er ruimte voor ongeveer 1.100 à 1.200 extra fietsen bij het station. De nieuwe stalling komt naast perron 12. Met extra verlichting in de gevels en onder het viaduct.
Planning
De uitvoering staat gepland aan het begin van het 4e kwartaal 2013. De stalling wordt gemaakt voordat de werkzaamheden beginnen aan het startstation van metrolijn E (HSE) naar Rotterdam. Om de looproute vanaf de stalling naar het busplatform/metrostation korter te maken, wordt een nieuwe trap halverwege de Anna van Buerenstraat gemaakt.
Subsidie
De aanleg van de fietsenstallingen wordt gerealiseerd met subsidie van het stadsgewest Haaglanden, het Rijksprogramma Beter Benutten en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Diverse andere organisaties, zoals NS Stations en ProRail hebben meegedacht over het ontwerp en de invulling.

Documenten en besluitvorming
De documenten zijn terug te lezen in het Raads Informatie Systeem Vaststelling voorontwerp fietsenstalling onder Prins Bernardviaduct.