Nieuwe bewonersbrief over rioolvervanging Bezuidenhout-Midden

Eind januari 2010 is er een bouwkeetspreekuur gehouden waar bewoners terecht konden met zorgen en vragen. In de bewonersbrief van 23 april wordt antwoord gegeven op de 2 nog openstaande vragen. De verwachting is dat na de zomervakantie de werkzaamheden aan het riool hervat zullen worden.


De bewonersbrief van 23 april is te vinden op de website van de gemeente