Nieuw stadsdeelkantoor Haagse Hout

In stadsdeel Haagse Hout is begonnen met de bouw van een nieuw stadsdeelkantoor dat 2005 zijn deuren opent.
Het gebouw aan de Loudonstraat krijgt drie verdiepingen. Op de begane grond komen de balies van Burgerzaken, de Sociaal Raadslieden, het informatie- en adviespunt van de Sociale Dienst en de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Op de tweede verdieping zitten de dienst Stadsbeheer, de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, het Handhavingsteam en de stadsdeelcoördinator. De eerste verdieping heeft nog geen bestemming.
Onder het kantoor komt een parkeerkelder die buiten werktijd door omwonenden gebruikt kan worden.