Nieuw plan voor Laan van NOI

De gemeente heeft een aangepast ontwerp gemaakt voor de Laan van Nieuw Oost-Indie (Laan van NOI). Deze aanpassingen zijn het gevolg van inspraakreacties en hebben betrekking op het gedeelte tussen de Bezuidenhoutseweg en de Schenkkade. Om dit aangepaste ontwerp toe te lichten, is er op dinsdag 4 oktober tussen 16.00 uur en 20.00 uur een inloopmiddag in de Christus Triumfatorkerk aan de Juliana van Stolberglaan. Geïnteresseerden kunnen hier terecht met vragen over het project. De inspraakreacties op het vorige ontwerp gingen vooral over het samenvoegen van de tramhaltes Stuyvesantstraat en station Laan van NOI tot een halte. En over de aanleg van fietsstroken tussen de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade. De weg wordt nu zo veranderd dat de laanallure van weleer terugkeert. De laanallure komt terug door 81 nieuwe bomen te planten. Per rijrichting blijft een rijstrook beschikbaar voor het autoverkeer. De tramhalte Stuyvesantstraat blijft gehandhaafd op de huidige locatie. Over de gehele laan worden aan weerszijden vrijliggende fietspaden aangebracht.