Nieuw monument NATRES na vernietiging origineel tijdens bombardement Bezuidenhout

De reservisten van de Koninklijke Landmacht hebben sinds vandaag een eigen monument. Het Korps Nationale Reserve (NATRES) onthulde op de Grebbeberg bij Rhenen het monument ‘Als ’t moet’. 
De NATRES zet de tradities van de Vrijwillige Landstorm voort en vierde vandaag het eeuwfeest met een herdenking bij het nieuwe monument. Het vormt een eerbetoon aan de leden van de Vrijwillige Landstorm die bij het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. Het beeld toont symbolisch de bereidheid van de burger (man met spade in de grond en geweer op de rug) om bij dreiging de overheid te helpen.
Vrijwillige Landstorm
De Vrijwillige Landstorm werd bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 opgericht. Na 1918 bleef de organisatie echter als reserve-eenheid bestaan. In de meidagen van 1940 vochten veel landstormers mee.
Kunstenaar Roel van der Burg maakte de nu geplaatste replica van het in 1923 door August Falise vervaardigde beeld. De originele versie ging in 1945 tijdens het geallieerde bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag verloren.
De inscriptie op het nieuwe gedenkteken luidt: ‘Ter herinnering aan de gevallenen van de Vrijwillige Landstorm Meidagen 1940’. Het nieuwe herinneringsteken neemt een vaste plaats in in de tradities van het Korps Nationale Reserve.
Het Korps Nationale Reserve is inzetbaar voor bewaking- en beveiligingtaken in Nederland. Dit korps van de Koninklijke Landmacht bestaat uit 3 NATRES-bataljons (één in elke gevechtsbrigade) met in totaal 3.000 actief dienende reservisten. Deze militairen oefenen geregeld en vervullen hun functie voor vrede en vrijheid naast een burgerbaan of studie.