Nieuw gezicht voor Centraal Station en omgeving

Den Haag Nieuw Centrum krijgt een open Babylon
Rond het Centraal Station starten in augustus de eerste werkzaamheden voor het project Den Haag Nieuw Centraal. Met de verbouwing van het tramplatform in de stationshal en de sloop van de Anna van Buerengarage wordt zichtbaar dat het project de bouwfase in gaat. Voor deze vernieuwing van het Centraal Station en omgeving hebben de ministeries van VROM en van Verkeer en Waterstaat een bijdrage toegezegd van € 128 miljoen.

Start vernieuwing openbaar vervoerterminal
RandstadRail start in augustus met de aanpak van het tramplatform op basis van het schetsontwerp van het architectenbureau Benthem Crouwel. Dit plan vormt de eerste fase van de totale vernieuwing van het station. NS Stations zal voor die tijd zorgdragen voor de verplaatsing van de commerciële voorzieningen in de hal.
De tweede fase van de verbouw van de stationshal zal starten in 2006. Prorail, NS Stations en gemeente werken nu aan de definitieve plannen.

Impuls voor een nieuw Anna van Buerenplein in Den Haag
Dit jaar start ook de sloop van de Anna van Buerengarage. Daarmee ontstaat een nieuw plein, waar Babylon een aantrekkelijke voordeur krijgt. Op dat nieuwe plein kan Babylon zich ontwikkelen van een naar binnen gekeerd winkelcentrum naar een aantrekkelijk en open multifunctionele spil in het gebied rond het Centraal Station.
Het plein wordt een transparante, doorgaande voetgangersroute, een groot terras en de toegang tot de woon-, winkel-, uitgaans- en werkvoorzieningen in Babylon.

Hoogbouw en wonen toegevoegd aan Babylon
Zo komt er een woontoren van 140 meter hoog en een woontoren van 90 meter naar ontwerp van het architectenbureau Meijer en Van Schooten. Opvallend is de unieke bouwwijze. Babylon wordt niet gesloopt en herbouwd, maar omkapseld door de nieuwe hoogbouw. Ook krijgt het huidige hotel meer kamers en de twee grote torens zullen mede de vernieuwde skyline van Den Haag gaan bepalen. Met deze ontwikkeling komt er meer eenheid in het totale projectgebied.

Planning
De plannen voor het vernieuwde Babylon zijn in een vergevorderd stadium. In 2003 is het Masterplan gepresenteerd en nu staan de gemeente en ontwikkelaar, een samenwerking tussen IMCA Vastgoed BV en Bouwfonds Property Finance, aan de vooravond van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. In de zomer van 2004 wordt begonnen met de sloop van de Anna van Buerengarage en de aanleg van een nieuw viaduct voor RandstadRail. Een nieuwe garage zal ondergronds worden aangelegd onder het nieuwe Anna van Buerenplein.

Na de zomer zal de ontwikkelaar van Babylon de definitieve plannen voor het Babylongedeelte indienen bij de gemeente. Volgend jaar is de start van de bouw gepland. In 2008 wordt het geheel vernieuwde Babylon geopend.

Koningin Julianaplein
Voor het voorplein van het station, het Koningin Julianaplein, heeft het architectenbureau van Rem Koolhaas, OMA, een baanbrekend plan bedacht. De CV KJ-plein, een combinatie van NS Vastgoed en AM Vastgoed, werkt dit plan momenteel uit en zal een definitief voorstel aan de gemeente doen.
Daarnaast spelen het Stadsgewest Haaglanden, NS, HTM en Connexxion een belangrijke rol in het project Den Haag Nieuw Centraal. Ontwikkelende partijen investeren ruim 500 miljoen euro in het nieuwe stationsgebied. De gemeente investeert een bedrag van circa 100 miljoen. De bijdrage van het rijk is 128 miljoen euro.

Den Haag Nieuw Centrum
Den Haag Nieuw Centrum is de overkoepelende naam voor de grootscheepse metamorfose van het centrum van Den Haag. Hierin zijn meer dan 30 projecten opgenomen die het centrum een nieuw, modern uiterlijk geven. Met het project Den Haag Nieuw Centraal wordt de verbinding gemaakt tussen het centrum en het Bezuidenhout. Bovendien is het een impuls voor het Centraal Station en haar omgeving op het gebied van reizen, wonen, winkelen en werken.