Muzikale brunch in WDC Bezuidenhout

Traditie wordt voortgezet op Tweede Paasdag.
Door Piet Niekerk
DEN HAAG -Voor de 12e keer in successie vond op tweede paasdag de Paasbrunch plaats in wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout in de Johannes Camphuysstraat. Dit keer was in de grote ontmoetingsruimte gedekt voor 72 mensen en een dag tevoren toonde de organisatie een zaal, die kon wedijveren met zeker een tweesterrenrestaurant. Ook deze keer ontbrak het niet overvloedig aan spijs en drank, feestelijk opgediend in de vorm van broodjes, koffie, siersalade, soep, ham en meloen en als specialiteit Limburgse ragout van vlees in het zuur. Hier hadden twee vrijwilligers van Limburgse afkomst de hand gehad en met groot succes!
Het lijkt wel of de traditie van een brunch op de tweede paasdag steeds weelderiger wordt want het ontbreekt de senioren voor wie het bedoeld is, aan niets. De keurig en kleurig gedekte tafels vormden al een lust voor het oog en deze keer was de ‘slagorde’ van de tafels anders van opzet: geen lange kazernetafels, maar schuin geplaatste dissen voor zes personen, die de onderlinge communicatie zeer ten goede kwam! Een trouvaille….

Brigade
Het lijkt langzamerhand een vanzelfsprekendheid, zo’n feestelijk paassamenzijn, een aangelegenheid -zij het een zeer plezierige -die toch tijd, geld en moeite kost; Welnu, de organisatie zegt, zonder veel nadruk, dat de paasbrunch alleen maar mogelijk is met een royale financiële injectie van respectievelijk het Wijkberaad Bezuidenhout en de gelijknamige stichting Wijk en dienstencentrum. De organisatie is in handen van de B.O.B. (Belangenbond Ouderen Bezuidenhout) en de Uitgaansgroep Haagse Hout. Onnodig te zeggen, dat de vrijwilligersbrigade, deze keer bestaande uit 12 personen en zonder wier inzet zo’n paasfeest slecht denkbaar is, de brunch als het ware ‘droeg’.

Wisselwerking
De paasmiddag werd dus mede mogelijk gemaakt door de lage toegangsprijs, inclusief hapjes en drankjes. Daar vele ouderen geen veer kunnen wegblazen was de deelname gesteld op 6,50 euro, Ooievaarspashouders 5 euro. Halverwege de middag kwam pianist Johan Gnossen, voor de derde achtereenvolgende keer, het feest professioneel opluisteren. Onder de welluidende klanken uit het klavier werd de paassamenkomst voortgezet. De bediening ging ook door, onder andere door vier juniorvrijwilligsters, te weten Georgina, Kelsey, Liselotte en Kaylevgh, leuke grietjes, kleindochter van een vaste vrijwilligster. Van zo’n middag gaat een wisselwerking uit: gasten en bediening lijken elkaar te inspireren tot een harmonieus geheel. Een paasbrunch, waar menigeen nog lang zal terugdenken.