Minder nieuwbouw Koningin Juliana-plein

Het plan voor de herinrichting van het KJ-plein bij station Den Haag Centraal is aangepast. In het nieuwe plan wordt niet meer gebouwd voor New Babylon. Er komt wel nieuwbouw voor het gebouw Stichthage en de Rijnstraat. Dit is de uitkomst van gesprekken tussen belanghebbenden en de gemeenteraad over het plan voor de herinrichting van het KJ-plein.

Het plein wordt dus groter dan wanneer er wel voor New Babylon gebouw zou worden. Het plein krijgt groen en bankjes en er komen goede looproutes naar het centrum, New Babylon en de Koekamp. Dit staat in het nieuwe conceptprogramma van eisen voor de herontwikkeling van het KJ-plein.

Laatste fase ontwikkeling stationsgebied
De ontwikkeling van het KJ-plein is onderdeel van de aanpak van het hele stationsgebied. De stationshal en de ruimte bij de treinsporen zijn inmiddels gemoderniseerd. De bebouwing van het plein voor het station is de laatste fase van de herontwikkeling van het stationsgebied.

Luisteren naar bewoners en ondernemers
De belangrijkste aanpassingen in het nieuwe plan zijn enerzijds de plaats waar de nieuwbouw komt en anderzijds de afmetingen voor detailhandel en horeca. Het plan houdt in dat er aan de kant van Stichthage en Rijnstraat 38.000 vierkante meter bebouwd mag worden. Hiervan is:

  • ongeveer 36.000 vierkante meter voor woningen
  • 2.500 vierkante meter voor detailhandel en horeca.

De gemeente komt hiermee tegemoet aan de bezwaren van bewoners en ondernemers van New Babylon. Er is goed geluisterd naar de wensen van de horecasector (Koninklijke Horeca Nederland).

Fietsenstalling
De nieuwe, ondergrondse fietsenstalling krijgt een ruime ingang op het plein. De stalling staat rechtstreeks in verbinding met de stationshal. Er is plaats voor 8.500 fietsen. Er is rekening gehouden met afwijkende fietsen zoals bakfietsen.

Planning
Met het programma van eisen als uitgangspunt wordt een wedstrijd uitgeschreven voor het bovenste gedeelte van de bebouwing. Deelnemende partijen maken vervolgens een ontwerp. Ongeveer tegelijkertijd loopt de aanbesteding van de fietsenstalling. De bouw van de stalling zal midden 2016 starten. Zodra deze klaar is, zal begonnen worden met de bouw op het plein. Deze staat in 2017 gepland.

Meer informatie?
In de Bestuurlijke Stukken van de gemeente kunt u meer informatie vinden over:

  • Programma van eisen en herziening grondexploitatie
  • Herziening Projectdocument Den Haag Nieuw Centraal
    Conceptprogramma van eisen.