Melding ‘scheve stoeptegel’ vanaf smartphone naar de gemeente Den Haag

Wie een scheve stoeptegel of een kapotte straatlantaarn ziet, kan dit vanaf nu ter plekke via een app op zijn smartphone melden aan de gemeente. Makkelijk voor de melder, maar ook voor de gemeente. De nieuwe app  is onder de naam ‘Meldingen’ te vinden in de app store van Apple en op de Android Market. De app staat ook op denhaag.nl/meldingen
 
Tot nu toe konden Hagenaars een melding over ongemakken in de openbare ruimte uitsluitend via de website of de telefoon doorgeven aan de gemeente.
Door de meldingen op locatie via de smartphone te versturen, komen deze sneller bij de juiste afdeling terecht. Bovendien ziet de gemeente heel nauwkeurig waar een probleem zich voordoet, doordat een melding via de app voorzien kan worden van GPS-locatiegegevens. Dit betekent dat problemen eerder kunnen worden opgelost.  
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): “Melden wordt makkelijker. De gemeente zal daardoor klachten over de openbare ruimte sneller kunnen oppakken. Dat is een stap vooruit in de dienstverlening.” Ook wethouder Boudewijn Revis (Financien, Stadsbeheer) is enthousiast over de nieuwe app: “Hagenaars en de gemeente dragen samen verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Een schone, veilige leefomgeving is in ieders belang. Deze app draagt daaraan bij.” 
Afhandeling meldingen verbeterd 
De afgelopen jaren heeft de gemeente al grote stappen gezet in een snellere afhandeling van meldingen. In 2009 werd ongeveer 50% van de meldingen binnen de afgesproken termijn afgehandeld, nu is dat dik 90%. Lukt het niet om een melding op tijd af te handelen, dan laat de gemeente dat de melder weten. En als iemand dat wil, kan hij een bericht krijgen als de melding is afgehandeld. Al met al steeg het rapportcijfer dat de Hagenaar de gemeente hiervoor geeft aanzienlijk: van een 6,1 naar en 7,9.