Melden woonoverlast loont

Zestig procent van de meldingen die bij het Haagse Meld- en Steunpunt Woonoverlast binnenkomen, is binnen twee jaar met goed resultaat afgehandeld. Het melden van woonoverlast loont, zo blijkt uit de evaluatie van het meldpunt die deze week aan de raad werd aangeboden. Wel moeten meer mensen hun weg nog weten te vinden naar het meldpunt.

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie): “We zijn op de goede weg met het meldpunt. Maar we hebben aanwijzingen dat de woonoverlast in sommige wijken toeneemt. Daarom is het belangrijk dat mensen niet blijven zitten met hun klachten maar ook daadwerkelijk melding bij ons doen. Alleen dan kunnen we helpen bij het oplossen.”

Vanaf de start in 2007 krijgt het meldpunt een vrij constant aantal overlastmeldingen van 1200 tot 1400 meldingen per jaar. Tweederde hiervan betreft woonoverlast die veroorzaakt wordt door onrechtmatig wonen.

De meeste meldingen van woonoverlast zijn afkomstig uit de stadsdelen Escamp, Centrum, Laak en Segbroek. Uit signalen uit de wijken blijkt dat er een toename lijkt te bestaan in de wijken Haagse Hout, Loosduinen en Scheveningen, maar dit is echter niet te zien aan de meldingen. De naamsbekendheid  moet dus ook in deze wijken de komende tijd verbeteren zodat meer mensen het meldpunt weten te vinden.

Om voor een betere terugkoppeling te zorgen, worden nog dit najaar meldingen geregistreerd in het systeem ‘Mijn Haagse Meldingen’. Bewoners kunnen op die manier beter volgen wat er met hun melding gebeurt.

Klachten kunnen niet altijd worden verholpen. Als de hond van de buren constant blaft als hij alleen thuis is, valt daar met de huidige regels niets tegen te ondernemen. Het meldpunt zal dan kijken of er valt te bemiddelen. Maar dat lukt alleen als beide partijen bereid zijn om tot een oplossing te komen.

Het meldpunt is eind 2007 van start gegaan en werkt samen met diverse Haagse instanties: het Bureau voor Bemiddeling en Mediation, de GGD, de woningcorporaties, de politie en verschillende gemeentelijke handhavingsdiensten. Gezamenlijk proberen deze partijen een oplossing te vinden voor woonoverlast. De medewerkers registreren en beoordelen de meldingen,  zetten de meldingen uit en zien toe op de voortgang van de behandeling van de klacht. Het meldpunt richt zich met name op particuliere huurders of eigenaar/bewoners. Met name de zorgvuldige intake van de meldingen en de aandacht voor de overlasthebber wordt als positief ervaren.

Het Meld- en Steunpunt  is digitaal bereikbaar via www.denhaag.nl/woonoverlast.
Per telefoon op telefoonnummer 14070. Bellers kunnen hier terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.