Meer wijkagenten in Den Haag

DEN HAAG – Het aantal wijkagenten in Den Haag is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Afhankelijk van de soort wijk is er nu 1 agent per drieduizend of per vijfduizend burgers. Burgemeester Deetman antwoordt dat op vragen van Groen Links en de VVD over de politiesterkte. In enquetes over veiligheid klagen bewoners vaak dat er te weinig politie is. Maar volgens Deetman is meer blauw op straat niet zaligmakend nu de politie wordt afgerekend op prestaties. Den Haag telt ruim 3200 agenten met opsporingsbevoegdheid, 67 procent van hen houdt toezicht op straat. De bewaking van gebouwen en begeleiding van demonstraties kost de Haagse politie jaarlijks 600.000 uur, zo meldt Deetman.