Meer groen in de wijk scheelt 400 miljoen ziektekosten

Saskia Buitelaar

Tien procent meer groen in de woonomgeving kan een besparing opleveren van 400 miljoen euro op de kosten van zorg en ziekteverzuim. Dat blijkt uit onderzoek (https://tinyurl.com/83hddlb) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EL&I).

Het effect in euro’s
Dat natuur in stedelijk gebied een gunstig effect heeft op de gezondheid is in diverse studies aangetoond. Nog niet eerder werd onderzocht wat dat oplevert in euro’s. De studie, uitgevoerd door KPMG, laat zien wat het effect is van meer groen op de kosten voor zorg en verzuim. Het ministerie wil in volgende studies laten zien wat investeren in de natuur oplevert voor onder meer de stad als geheel en het bedrijfsleven, meldt een provinciewoordvoerder.
 
Overgewicht en depressie
KPMG onderzocht op basis van twee casussen in Amsterdam het economische effect voor twee specifieke aandoeningen: overgewicht bij jongeren en depressie. Daarvan is bekend dat meer groen in de woonomgeving – en vooral meer bewegen – een positief effect heeft.
 
Baten en kosten Bos en Lommer
Uit berekeningen in de wijk Bos en Lommer blijkt dat 10% meer groen goed is voor 130 depressiepatiënten minder. Dat betekent voor die wijk een besparing op de kosten van zorg en ziekteverzuim van 800.000 euro. De kosten voor het aanleggen van extra parkjes en plantsoenen in Bos en Lommer zou naar verwachting uitkomen op ruim 13 miljoen euro en jaarlijks een miljoen euro voor onderhoud.
 
Meer buiten spelen
Het effect van groen op obesitas is minder goed te kwantificeren. Volgens de onderzoekers is het effect aannemelijk, omdat kinderen in een groenere omgeving 15% meer buiten spelen en daarmee een lagere kans hebben op overgewicht.
 
400 miljoen
De onderzoekers vertaalden de uitkomsten vervolgens ‘voorzichtig’ naar het stedelijk gebied in Nederland. Ze deden dat voor zeven ziekten waarvan bekend is dat ze minder voorkomen wanneer er meer groen in de woonomgeving is. Ze concluderen dat bij 10 procent meer groen zich jaarlijks in Nederland ruim 84.000 minder patiënten bij de huisarts melden, een besparing van 65 miljoen euro op de zorgkosten. Doordat zich jaarlijks bijna 57.000 minder mensen ziek melden bij hun werkgever, is 328 miljoen euro te besparen op arbeidskosten, aldus KPMG.
 
Terugverdiend in vijf tot twaalf jaar
Die baten wegen zwaar op tegen de kosten, volgens onderzoeker Jerwin Tholen: ‘Naar schatting ligt de verwachte terugverdientijd van de investeringen in groen tussen de vijf en twaalf jaar, bij aanleg en onderhoud van het groen tegen concurrerende prijzen op reeds verworven grond.’
 
Onorthodoxe manier
Hij noemt de studie een aanmoediging om dit beleidsterrein nader te onderzoeken. ‘Dan zou best wel eens kunnen blijken dat het potentieel van ‘meer groen’ groot is en een onverwachte en onorthodoxe manier zou kunnen zijn om bij te dragen aan meer grip op de kosten van de zorg in Nederland.’