Meer fietsplekken nodig bij Centraal Station

In totaal verwachten de gemeente Den Haag, NS en ProRail in 2020 rond Den Haag Centraal Station 11.400 fietsenstallingen nodig zijn.
Het aantal fietsers in Den Haag groeit. In de binnenstad, bij NS-stations en bij grotere bus- en tramhaltes is de meeste vraag naar stallingen. En die vraagt stijgt nog sterk in de komende jaren tot 2020.
In de Visie Fietsparkeren Den Haag Centraal geeft het college van burgemeester en wethouders aan waar zij mogelijkheden zien om bij het station fietsenstallingen te maken. Deze mogelijkheden worden in 2012 verder uitgewerkt en gerealiseerd tussen 2012 en 2017.

Fietsflat Rijnstraat
De fietsflat in de Rijnstraat is de grootste fietsenstalling bij Den Haag CS. Normaal zou de fietsflat verdwijnen als Den Haag Nieuw Centraal helemaal klaar is. Maar door de groeiende behoefte aan fietsenstallingen blijft de fietsflat staan. Zodra de OV-terminal klaar is en de verbouwing van de NS-fietsenkelder afgerond, krijgt de fietsflat er nog 800 plekken bij. De fietsflat biedt dan plek aan 3.550 fietsen.

Oostzijde station
Ongeveer 15% van alle fietsen in het stationsgebied worden aan de oostzijde van het station gestald. De tijdelijke stalling aan de Grotiusplaats ligt redelijk ver van het station. Daarom wordt gekeken of er op een andere locatie nog een fietsenstalling komt. Die biedt plek aan circa 1.500 fietsen in 2020. Nu wordt er gekeken naar een stalling onder het Prins Bernardviaduct.

Koningin Julianaplein
Op het Koningin Julianaplein is nu een tijdelijke stalling voor 750 fietsen. Het aantal stallingsplekken kan nog uitgebreid worden, maar dit mag niet ten koste gaat van de ruimte op het plein. Vervolgens is vanaf 2017 een grotee fietsenstalling nodig om een tekort aan fietsplekken te voorkomen. Onderzocht zal worden op welke manier voor 2020 een stalling te maken is, die plek biedt aan minimaal 5.000 fietsen.