Ludieke opening Steunpunt Mantelzorg in Haagse Hout

‘U zorgt voor een ander, maar wie zorgt er voor U?’
door Mary Huizinga

DEN HAAG -Ze waren er in grote getale, de mantelzorgers uit de Haagse Hout. In het Wijk- en Dienstencentrum Mariahoeve vond op donderdag 22 januari de feestelijke opening plaats van het vijfde Steunpunt Mantelzorg. Hoe belangrijk deze gebeurtenis is voor allen die nauw betrokken zijn bij de zorg van een naaste met ziekte of handicap, bleek uit de aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse zorgorganisaties, zoals onder andere J. Van Alphen, bestuurslid van het ClPO, Centraal Informatiepunt voor Ouderen.

Alvorens wethouder J. Klijnsma de officiële openingshandeling verrichte met hamer en spijker, werden de aanwezigen eerst getrakteerd op koffie met gebak en een eerste kennismaking met consulente Ellen Kleijn. In haar openingswoord vertelde ze over de ervaring, die ze had opgedaan bij de organisatie van het Steunpunt Mantelzorg in Loosduinen. Ze had veel lof voor de locatie in Mariahoeve en hoopte de mantelzorgers bij hun niet geringe taak met raad en daad bij te kunnen staan. Met de opening van dit vijfde steunpunt wordt geprobeerd een bevredigend antwoord te geven op de vraag uit de slogan ‘U zorgt voor een ander, maar wie zorgt er voor U?’

‘De kunst van het loslaten’
Om de mantelzorgers op een ludieke manier te laten blijken hoezeer hun zorg en alle problemen die daarbij komen kijken op prijs worden gesteld, had Ellen Kleijn de entertainer en circusartiest Peter Sonnemans ingehuurd. Met zijn jongleursact ‘De kunst van het loslaten’ liet hij het publiek genieten van zijn circustalent. Bedreven werkend met vijf ballen, afgewisseld met borden legde hij, in een stortvloed van woorden, verband tussen ballen, borden en de werkelijkheid van de mantelzorger . Zo werd met een bord op een lange stok, draaiend boven zijn hoofd, treffend geïllustreerd dat we vaak niet weten wat er boven ons hoofd hangt. Een speelse manier om de onvoorspelbaarheid van situaties voor de mantelzorger nog eens te benadrukken. Mantelzorgers moeten hun zorgen ook los kunnen laten en het nieuw geopende steunpunt hoopt hierbij de nodige hulp te kunnen bieden. Het Steunpunt Mantelzorg Haagse Hout is bereikbaar van woensdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur op tel. 070-3839421, per e- mail
e.kleijn@tzdh.nl of mobiel 06-30928695. Ellen Kleijn houdt wekelijks twee inloopspreekuren: woensdag van 14.00 tot 16.00 uur in WDC Mariahoeve en op vrijdag (behalve 2e van de maand) van 14.00 tot 16.00 uur in de centrale hal van het Bronovo Ziekenhuis. En dan twee sites: www.mantelzorgdenhaag.nl en www.cipo.org.

Mantelzorg
Een mantelzorger is iemand, die zorgt voor een naaste met een ziekte of een handicap. Het kan zorg in eigen kring of daarbuiten zijn. De mantelzorger zorgt voor uiteenlopende zaken, van een aanvraag voor een rolstoel, aanpassing van de keuekn, de administratie tot een gezellig praatje, boodschappen of begeleid uitje. Het Steunpunt Mantelzorg moet voorzien in de behoefte van verzorgers om de problemen van de zorg te bespreken en zonodig te zoeken naar mogelijkheden om de situatie te verlichten. In alle stadsdelen van Den Haag wordt een steunpunt opgericht. Er is al een steunpunt in de stadsdelen Loosduinen. Centrum, Escamp en Laak. In 2004 volgen de stadsdelen Scheveningen en Segbroek. Bij de consulente kan de mantelzorger terecht voor informatie, advies en praktische ondersteuning. Zij houdt wekelijks spreekuur. maar werkt ook op afspraak. Door bekendheid en samenwerking met alle zorg- en welzijnsinstellingen binnen het betreffende stadsdeel kan een passend aanbod en netwerk gevormd worden. Anneke Overvoorde is de stedelijk coördinator van Mantelzorg. Bij het Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO) en Meldpunt Mantelzorgers kan men ook terecht met diverse vragen over mantelzorg.

Adres CIPO: Torenstraat 172,
2513 BW Den Haag,
tel. 070-3643821.