Lezing Dirk de Wachter over "Rouwen"

‘We zijn het rouwen verleerd’
Hoe nog om te gaan met rouw in een cultuur die het ‘positieve’ prefereert boven al wat ‘negatief’ is? Een cultuur waarin mensen schijnbaar moeilijker dan vroeger ruimte krijgen en vinden om te rouwen en het lijden en de dood welhaast angstvallig naar de randen van onze belevingscultuur worden verdrongen?

De bekende Vlaamse Psychiater en Psychotherapeut Dirk de Wachter heeft hier een uitgesproken opvatting over. Naar zijn idee leven we inmiddels in een cultuur die slecht kan omgaan met datgene wat we niet onder controle hebben en niet in een ‘positief’ frame valt te neutraliseren. In onze nieuwe verdringingscultuur van het Positieve krijgen jongeren niet meer mee dat sommige zaken niet met medicijnen, een coach of positief denken zijn te deleten en slechts als verwonding kunnen worden meegedragen.

Het Programma met o.m. Dirk de Wachter, psychiater, psychotherapeut en diensthoofd aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven is open voor belangstellenden.

Datum/tijd: woensdag 25 oktober 2017, 10.00 – 13.30u
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag
Moderator: dr. Theo Hettema
Kosten: € 20,- (incl lunch)
Opgave: info@dezinnen.nl of via www.dezinnen.nl

Organisatie: Protestantse Gemeente Den Haag en DEZINNEN

DEZINNEN staat midden in de katholieke traditie, zoekt de dialoog en nuance in het debat, durft uit te dagen, wil verrassen, stelt vragen bij de waan van de dag en wil mensen inspireren
Meer informatie over het programma: www.dezinnen.nl