Lezing “Christenen en Moslims in Irak, zeven weken leven met de vluchtelingen en met een bisschop”

Yosé Hőhne-Sparborth houdt op donderdag 12 november a.s. om 20.00 uur in de Christus Triumfatorkerk (Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag) een lezing voor de Oecumenisch Haagse Hout over “Christenen en Moslims in Irak, zeven weken leven met de vluchtelingen en met een bisschop”.

Irak en Syrië worden sedert een aantal jaren geteisterd door ernstige uitbarstingen van bruut geweld. Niemand leeft meer veilig in deze landen. Minderheden w.o. de Christenen hebben het zwaar te verduren. Op welke wijze overleven Christen in die landen? Hoe wordt in Irak gedacht over de ISIS? Hoe is het met de vluchtelingen gesteld? Zijn de problemen in Irak dezelfde als die in Syrië? Kortom, actuele vragen waarover Yosé Höhne-Sparborth komt vertellen aan de hand van haar ervaringen sinds haar eerste bezoek aan Irak in 2002. Sedertdien heeft zij het contact met de Dominicanen en Dominicanessen in dat land onderhouden en hen nog een aantal malen bezocht.

In oktober 2014 verbleef zij zeven weken in het huis van de aartsbisschop van Kirkuk en in Erbil en in Suleymania tussen de vluchtelingen. Hierover maar ook over de verrassende manier van samenleven tussen Moslims en Christenen in het bijzonder in Kirkuk geeft zij een lezing mede aan de hand van eigen foto’s. Toegang tot deze lezing is gratis.

Yosé Höhne-Sparborth vertegenwoordigt de Basis Beweging Nederland in de Raad van Kerken in Nederland. Zij zelf duidt zich aan als zuster van de Voorzienigheid en als netwerk voor de Dominicanen.

Het evenement gaat uit van de Commissie Oecumenische Samenwerking Haagse Hout, waaraan deelnemen de Christus Triumfatorkerk, de Parochie Maria Sterre der Zee, de Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout en de Doopsgezinde en Remonstrantse kerk in Den Haag.