Letterkundig Museum wijdt expositie aan F. Springer

Het Letterkundig Museum in Den Haag wijdt een tentoonstelling aan F. Springer. De schrijver en oud-diplomaat die in 1932 als C.J. Schneider werd geboren, overleed maandag 7 november op 79-jarige leeftijd. Hij had een speciale band met het museum en was jarenlang voorzitter van de Stichting Vrienden van het Letterkundig Museum.

Het museum toont naast foto’s, handschriften, boeken en krantenknipsels ook brieven, waaronder een prentbriefkaart aan Hella S. Haasse en de correspondentie die Springer voerde met Em. Querido’s Uitgeverij over het manuscript van de nooit gepubliceerde korte roman ‘Kleine Arabieren’. Ook exposeert het museum Springers brief aan uitgeverij Stols/Barth over de roman Met stille trom, die, nadat hij al gezet was, door de schrijver werd ingetrokken. Uiteindelijk zal hij in januari 2012 alsnog verschijnen. Bijzonder is het handschrift van Tabee, New York, dat geschreven in drie cahiers de werktitel ‘Terug van Pompei’ draagt. De stempel die Springer gebruikte voor het signeren van zijn Boekenweekgeschenk Sterremeercompleteert de tentoonstelling, die vanaf vandaag te zien is.

Het eerbetoon aan F. Springer valt in de reeks kortlopende actuele tentoonstellingen die het Letterkundig Museum wijdt aan belangrijke gebeurtenissen in de literaire wereld. De looptijd van deze exposities is afhankelijk van de actualiteit. De tentoonstelling is vanaf heden te bezoeken.