Leefbaarheid rond scholen Haagse Hout

Op donderdag 19 april 2012 is in stadsdeel Haagse Hout een plan van aanpak ondertekend om de veiligheid en leefbaarheid in- en rond de school te verbeteren.
Alle ondertekenaars hebben een vaste contactpersoon voor veiligheid en leefbaarheid. HTM licht leerlingen voor over criminaliteit en overlast in het openbaar vervoer. Bureau Halt informeert leerlingen over discriminatie en pestgedrag. De gemeente zorgt voor betere verkeersveiligheid bij scholen.

Haagse Hout
Het plan van aanpak komt uit het akkoord voor schoolveiligheid in Haagse Hout. Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid op- en rond scholen heeft voor de gemeente prioriteit. Haagse Hout is het eerste stadsdeel met afspraken over de veiligheid en leefbaarheid in en rond scholen. Het is de bedoeling dat in alle stadsdelen soortgelijke plannen komen.

Ondertekenaars
De ondertekenaars zijn de gemeente, alle 8 middelbare scholen, winkeliers, wijkverenigingen, HTM, politie, bureau Halt, welzijnsorganisaties, de stadsdeelorganisatie, Staatsbosbeheer, SER en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): ‘Deze samenwerking is cruciaal. School en wijk versterken elkaar. Het plan van aanpak zorgt voor een goed leerklimaat in de school en een prettig leefklimaat rondom school. Haagse Hout loopt hiermee voorop.’

Zie ook
In het artikel ‘Schoolveiligheid: de rol van de gemeente‘ staat beschreven hoe de gemeente helpt om scholen veilig te houden.
Meer informatie vindt u op
www.denhaag.nl/veiligeschool.