Laatste vluchtelingen vertrokken uit voormalig Ministerie van Sociale Zaken

Bron: Den Haag FM
Door Gerard van den IJssel

De laatste groep vluchtelingen die nog verbleef in het oude gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken is woensdag verhuisd naar een nieuwe locatie.

“De laatste vijftien mensen zijn vertrokken naar Katwijk”, vertelt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Waar de rest van de ongeveer 600 vluchtelingen precies naartoe zijn gegaan, kon hij niet zeggen. “Dat is heel verschillend en veel mensen zijn verhuisd naar een woning in de gemeente Den Haag. Vanwege hun privacy doen we daar verder geen mededeling over.”

De gemeente Den Haag besloot in oktober vluchtelingen op te vangen op drie locaties, waaronder het gebouw in Bezuidenhout. De komende maanden wordt het complex verbouwd tot woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.