Laan van Europa aangelegd op Koekamp

Den Haag heeft zijn Laan van Europa. Afgelopen donderdag ging de gemeenteraad akkoord met deze naam voor het fiets- en wandelpad dat op de Koekamp vanaf hef Paviijoen MalieveLd naar hef Provinciehuis loopt. De gemeente kwam op het idee om op deze manier het Internationale karakter van de stad tot uitdrukking te brengen Ze vond de toetreding van tien tanden tot de Europese Unie op 1 mei en het plaatsen van 25 bomen. een week later door de verschiilende ambassades van Den Haag een goede aanleiding voor de toevoegIng van de nieuwe naam aan het stratenplan. Niet alle partijen in de gemeenteraad stemden in met het besluit. De Socialistische Partij, de Groep Labouche en de Haagse Stadspartij waren tegen. Joris Wijsmuiler van die laatste partij noemde het een potsierlijk besluit.