Kraamtijd voor vogels vraagt om rust in het Haagse Bos

De lente barst los. De dorre natuur kleurt zich met bloemen van sneeuwklokjes, krokussen, narcissen en klein hoefblad. De lucht vult zich met het gezang van lijsters, merels, heggenmussen en mezen.
In het vroege voorjaar vliegen vogels honderden of soms wel duizenden kilometers vanuit hun overwinteringsgebieden om hier te broeden. Ook vogels die het hele jaar in Nederland blijven, gaan nu op zoek naar hun partners. Ze zijn nu druk bezig de grenzen van hun broedgebied af te bakenen. De meeste vogels doen dat met zang, dus ’s ochtends zijn buiten prachtige fluitconcerten te horen. En ze gaan aan de slag met het maken van een veilige nestplek. Het broedseizoen duurt in principe van 15 maart tot 15 augustus. De precieze start- en einddata kunnen per gebied verschillen, afhankelijk van welke vogels er broeden. 
Honden
Naast de dieren die druk bezig zijn met hun nageslacht is dit ook de tijd om een heerlijke wandeling te maken in de prachtige natuurgebieden die Nederland rijk is. Veel mensen genieten van zo’n wandeling samen met hun hond. Staatsbosbeheer biedt daar in haar gebieden zoveel mogelijk de ruimte toe. Er zijn natuurgebieden waar honden los mogen en waar u aangelijnd met ze mag wandelen. Om de vogels rust te bieden en ongestoord te laten broeden, is er reden om extra zorg te hebben dat de regels voor honden worden nageleefd. Als uw hond los mag, dient u uw hond wel ten alle tijden onder controle en in het zicht te houden.
Honden snuffelen graag bij de grond om geuren op te sporen, dat is hun instinct. Zij zullen vogelnesten opsporen en verstoren of zelfs opeten als u ze niet bij u houdt. Ook klein wild heeft baat bij een rustige periode wanneer hun kleintjes net zijn geboren. Uw hond mag de vogels en klein wild niet verstoren. In de komende periode zullen we daar extra op toezien. Wij vragen om uw begrip en medewerking. 
Beleef de lente
Nieuwsgierig naar wat er zich in vogelnesten afspeelt? Ook dit jaar kunt u op de websites als www.volgdevos.nl en  www.beleefdelente.nl meekijken in de levens van vossen en vogels van divers pluimage. Vogelbescherming en Staatsbosbeheer hebben namelijk door heel Nederland webcams geplaatst bij nesten.