Koolhaasgebouw op Koningin Julianaplein komt er niet

De bouw van het Koolhaasgebouw op het plein voor het centraal station in Den Haag gaat niet door. De gemeente Den Haag heeft de onderhandelingen met projectontwikkelaar Eurocommerce gestaakt, nadat zij nadere voorwaarden had gesteld die voor de gemeente onaanvaardbaar waren.


Ook wilde zij vrijblijvende afspraken maken over onder andere de financiering, de start van de bouw en de oplevering van het gebouw. Dat blijkt uit een brief die het college van B&W aan de gemeenteraad heeft gestuurd.


Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie): “We konden met de ontwikkelaar uiteindelijk niet tot een goede overeenkomst komen. In de laatste voorstellen zou de ontwikkelaar een te vrijblijvende positie krijgen op één van de belangrijkste pleinen van Den Haag. Dat zou een onaanvaardbare situatie zijn.”Norder geeft verder aan dat de huidige marktomstandigheden de onderhandelingen over het gebouw extra hebben bemoeilijkt.


Wethouder Norder: “Uiteraard ben ik teleurgesteld. Maar nog langer onderhandelen en dralen zou onverantwoordelijk zijn. We hebben destijds besloten de komst van het gebouw een reële kans te geven. Nu is het opportuun en verstandig om er een punt achter te zetten.”


Nadat eind april de Raad akkoord ging met de financiering van het plan, heeft de gemeente intensief overleg gevoerd met Eurocommerce over de definitieve contractvoorwaarden. Deze gesprekken waren er volledig op gericht om een start van de realisatie van het gebouw – dat een ontwerp is van architect Rem Koolhaas – voor 1 juli 2010 mogelijk te maken.


De gemeente beraadt zich nu op het vervolgtraject voor het Koningin Julianaplein. Het braakliggende terrein krijgt in ieder geval zo snel mogelijk een passende tijdelijke inrichting.