Komt er een klankbordgroep met omwonenden?

Er zal op enigerlei wijze een groep ambtenaren en bewoners worden samengesteld die kan ingaan op zowel de negatieve als positieve gevolgen van de opvang.