Komst van Parnassia vergroot parkeerproblematiek omgeving Loudonstraat

Te hoge parkeerdruk door te veel voorzieningen op één plek
Bezuidenhout- De gemeente Den Haag is voorbijgegaan aan het belangrijkste bezwaar van omwonenden tegen een reeks nieuwbouwprojecten aan de Loudonstraat in Bezuidenhout-Oost. Een stadsdeelkantoor, een buurt- en jongerencentrum, een vestiging van drie verdiepingen van Parnassia, 21 koopflats, een HOED-praktijk met apotheek, zes huisartsen en een fysiotherapeut en uitbreiding van het Overbosch College krijgt de wijk allemaal voor de kiezen.
 
Weliswaar komen er twee parkeergarages, maar die zullen slechts een druppel op de gloeiende plaat zijn. Neem bijvoorbeeld Parnassia. Daar komen honderd personeelsleden per dag naartoe en talloze cliënten voor dagbehandeling. Voor al die mensen zijn slechts vijftig plaatsen in de parkeergarage gereserveerd. Woordvoerder Frans Vermeulen licht toe: “Parnassia probeert de werknemers wel te stimuleren om de fiets te pakken of met het openbaar vervoer te komen, maar dat neemt niet weg dat toch een aantal van hen met de auto zal komen. Datzelfde geldt voor de cliënten. Ik heb namens Parnassia veel vergaderingen meegemaakt met de bewoners en de gemeente over de bouwprojecten op deze locatie. Ook ik vraag me af waar al die parkeerders naartoe moeten. Die auto’s komen allemaal ergens in de wijk terecht.”
Op een ander punt heeft de buurt wel zijn zin gekregen. De ingang van Parnassia, die in eerste instantie volgens de bouwplannen tegenover de huizen van de De Sillestaat zou komen, is verplaatst naar de Carel Reinierszkade. Parnassia krijgt aan de Loudonstraat een vestiging waar volwassenen tussen de 18 en 65 jaar geestelijke gezondheidszorg kunnen krijgen, georganiseerd in zorgprogramma’s. Te weten: kortdurende behandeling voor volwassenen, langer durende behandeling voor volwassenen, verstandelijk gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg en de ambulante zorg voor eerste psychose behandeling. Ook de Flexteam-administratie komt in dit gebouw.
 
Zelfstandig

Vermeulen verheldert enkele zaken: “De eerste psychosebehandeling is bestemd voor mensen die uit andere vestigingen van Parnassia komen en al gestabiliseerd zijn met behulp van medicatie. Zij moeten voldoende rustig zijn en zelfstandig naar Parnassia kunnen komen. De verstandelijk gehandicapten hebben een lichte handicap en wonen bij de ouders of in gezinsvervangende tehuizen. Krijgen ze ook psychische klachten, dan kunnen ze voor een dagbehandeling terecht in de Loudonstraat.” De zorg bestaat meestal uit individuele gesprekken. Ook kan er behandeling in groepen plaatsvinden. De behandelingen worden voornamelijk overdag aangeboden. Een ambulante behandeling duurt maximaal twee jaar. Tevens kunnen cliënten worden opgenomen voor ten hoogste drie maanden.

Verslavingszorg blijft een probleem. De gemeente probeert een locatie daarvoor op de ene na de andere plek in de stad erdoor te krijgen, maar stuit steeds op grote tegenstand vanuit de bevolking. Vermeulen: “Het is altijd zoeken naar de goede plek en die vind je nergens, want niemand wil zulke mensen in zijn woonomgeving. Besprekingen tussen Parnassia, de gemeente en de buurt hebben de toezegging opgeleverd dat er aan de Loudonstraat geen mensen komen die overlast geven.”