Komen de 600 vluchtelingen in 1 keer of ….?

Nadat de locatie geschikt is gemaakt voor de noodopvang, worden de mensen in een aantal groepen gehuisvest. Binnen het tijdsbestek van een week zijn de 600 vluchtelingen dan in het gebouw.