Christus Triumfatorkerk: Kerstnachtdienst

Datum: donderdag 24 december 2015 – kerstnachtdienst
Tijd: 21:00 u
Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 (kerkzaal)
Thema: ‘Wereldnieuws’
Voorganger: Ds. Berit Bootsma
Muziek: Praiseband ‘Luister’
Organist: Johan de Graaf
Taal: Nederlands
Na afloop is er chocolademelk en Glühwein

Wereldnieuws: Licht en Hoop
Het thema van de dienst is Wereldnieuws. De aanslagen in Parijs en de tienduizenden mensen die voor IS op de vlucht zijn: het zijn een paar voorbeelden van situaties die je soms moedeloos maken. Ook gebeurtenissen in je eigen leven kunnen je het gevoel geven dat je op de vlucht wilt slaan, terwijl er altijd wel een sprankje hoop is. Tijdens de Kerstnachtdienst staan we hier samen bij stil. Hoe kan zelfs het kleinste lichtje hoop bieden, als het om je heen donker is? We gaan luisteren naar verhalen en samen zingen onder leiding van de praiseband ‘Luister’ en organist Johan de Graaf.

De Christus Triumfatorkerk
De protestantse Christus Triumfatorkerk in het Haagse Bezuidenhout wil een open gemeente zijn die aandacht heeft voor de mensen in de wijk om haar heen. De kerk biedt een plaats om het Christelijk geloof te belijden en te ontdekken. Naast de kerkdiensten organiseert zij bijvoorbeeld ook bijbelstudieclubs en wekelijkse maaltijden. We vinden het belangrijk een brede kijk te hebben en onderhouden daarom contacten met andere kerken en maatschappelijke organisaties als scholen, Vluchtelingenwerk Nederland en het wijkberaad Bezuidenhout. Kijk voor meer informatie op www.ctkerk.nl.

Klik hier voor een overzicht van alle kerstconcerten en -diensten in Bezuidenhout.