Kerst, nieuwjaar en Driekoningen vieren in de katholieke kerken in Haagse Hout

Met kerst openen de kerken hun deuren om samen met elkaar de geboorte van Jezus Christus te vieren. Zo ook de katholieke kerken in de Haagse Hout, die onderdeel uitmaken van de Driekoningenparochie: O.L.Vrouw van Goede Raad (Bezuidenhout), Onbevlekt Hart van Maria (Marlot) en H. Paschalis Baylon (Benoordenhout). Er zijn diverse vieringen, zoals gezinsmis en kindje wiegen voor jongelingen en een nachtmis of vroege of late dagmis. Hieronder treft u een overzicht van de vieringen met kerst 2012. Meer informatie op: www.driekoningenparochie.nl


Ook in de verzorgingstehuizen zijn speciale kerstvieringen, zoals in Verzorgingscentrum Bezuidenhout, verzorgingshuis Ametisthorst (Mariahoeve) en Huize Waalsdorp (Benoordenhout), Informatie over de tijden van de kerstvieringen is bij de tehuizen op te vragen. 


Met Kerstmis zijn de volgende vieringen in de katholieke kerken in de Haagse Hout.


Zaterdag 21 december

19:30 uur: ‘A Ceremony of nine Lessons and Carols’ met zang van de Haarlem Voices in de Paschaliskerk (Benoordenhout); Na afloop is er Glühwein.


Zondag 22 december 4e zondag van Advent

09.30 uur: Latijnse Eucharistieviering met de Schola Gregoriana; celebrant: pastoor R. Kurvers in de Onbevlekt Hart van Mariakerk (Marlot)

11.00 uur: Eucharistieviering met de Capella Mariana; celebrant: pastoor R. Kurvers in de Paschaliskerk (Benoordenhout)


Dinsdag 24 december Nachtmis van Kerstmis   

14.00 uur: Kindje wiegen in Paschaliskerk (Benoordenhout): dit is voor de allerkleinste parochianen met aansluitend een doopbediening o.l.v. de kinderwoorddienst-groep met een door kinderen gevormde levende kerststal.

19.00 uur: Gezinsnachtmis met Paschalis Kinderkoor; celebrant: pastoor R. Kurvers in Paschaliskerk (Benoordenhout). In de Balthasar-zaal van de Corner (links vooraan de kerk) is een kindercrêche voor de allerkleinsten, die nog niet naar de basisschool gaan.

21.00 uur: Nachtmis van Kerstmis met het Driekoningenkoor o.l.v. Wim Voogd; celebrant: pastoor R. Kurvers in de O.L.Vrouw van Goede Raadkerk (Bezuidenhout)

23.00 uur: Nachtmis van Kerstmis met het 4-Seizoenenkoor en blaaskwintet; celebrant: pastoor R. Kurvers in de Paschaliskerk  (Benoordenhout)


Woensdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis   

09.30 uur: Hoogmis van Kerstmis met het Liduinakoor; celebrant: pastoor R. Kurvers in de Onbevlekt Hart van Mariakerk (Marlot)

11.00 uur: Hoogmis van Kerstmis met het Driekoningenkoor o.l.v. Wim Voogd; celebrant: pastoor R. Kurvers in de Paschaliskerk (Benoordenhout)


Donderdag 26 december H. Stefanus, eerste martelaar   

09.30 uur: Eucharistieviering met cantores m.m.v. organist Wim Voogd; celebrant: pastoor R. Kurvers in de Onbevlekt Hart van Mariakerk (Marlot)

11.00 uur: Eucharistieviering; celebrant: pastoor R. Kurvers in de Huize Waalsdorp (Benoordenhout)


Zaterdag 28 december Feest van de Heilige Familie

17.30 uur: Eucharistieviering met volkszang; celebrant: pastor A. Wessel in de O.L.Vrouw van Goede Raadkerk (Bezuidenhout)


Zondag 29 december Feest van de Heilige Familie

09.30 uur: Eucharistieviering met cantores; celebrant: pastor A. Wessel in de Onbevlekt Hart van Mariakerk (Marlot)

11.00 uur: Eucharistieviering met het Driekoningenkoor o.l.v. Wim Voogd; celebrant: pastor A. Wessel in de Paschaliskerk (Benoordenhout)


Dinsdag 31 december St. Silvester – Oudjaarsdag

12.30 uur: Eucharistieviering om God te danken voor zijn weldaden en zegeningen in het jaar 2013 met het Driekoningenkoor  o.l.v. Wim Voogd; celebrant: pastoor R. Kurvers in Onbevlekt Hart van Mariakerk (Marlot)


Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag – Feest van Maria, Moeder des Heren

11.30 uur: Eucharistieviering met Abdijgezangen met Driekoningenkoor o.l.v. Wim Voogd; celebrant: pastoor R. Kurvers in Onbevlekt Hart van Mariakerk (Marlot)

Zondag 5 januari Hoogfeest van Driekoningen, patroonsfeest van de parochie   

11.00 uur: Festelijke viering van het Driekoningenfeest met het Driekoningenkoor en het Liduinakoor met begeleiding van orgel en musici; celebrant: pastoor R. Kurvers en Mgr. J. van den Hende in de Paschaliskerk (Benoordenhout). 

Kinderen mogen als koning naar de viering toe komen: een kroon ligt voor ieder van hen bij de ingang van de kerk te wachten. We hopen dat er veel kinderen met hun ouders naar deze viering zullen komen.

Na afloop van de viering feestelijke nieuwjaarsreceptie in de nabijgelegen Paschalisschool.


Locaties van kerken van de Driekoningenparochie:

O.L.Vrouw van Goede Raad, Bezuidenhoutseweg 157 (Bezuidenhout), 

Onbevlekt Hart van Maria, Bloklandenplein 15 (Marlot)

H. Paschalis Baylon, Wassenaarseweg 53 (Benoordenhout)