Kerk van de St.Liduinaparochie bestaat 25 jaar

De derde kerk van de St.Liduinaparochie aan de Schenkkade werd 25 jaar geleden in gebruik genomen. Het kon gevestigd worden op het terrein van de eertijds zo grote en gezichtsbepalende (tweede) Liduinakerk. Weliswaar was op die plaats een kantoorgebouw verrezen, maar op de parterre kon een intieme zaalkerk ingericht worden.
De grote Schenkkadekerk was weliswaar na het bombardement van 3 maart 1945 hersteld, maar bleek vele jaren later toch zoveel schade te hebben opgelopen dat slechts kostbare restauratie overbleef. In de woelige periode van de zeventiger jaren nam men als een van de eerste kerken in Nederland een moedig besluit het kerkgebouw rigoureus aan te passen aan de eisen van de tijd, die vroeg om soberheid, intimiteit en dienstbaarheid en afgestemd op het aantal gelovigen en priesters.
Het besluit van de zeventiger jaren – ook met scepsis ontvangen, maar welk besluit aangaande de kerk wordt dat niet – wordt nog elke week onderstreept. In de St. Liduina is het goed kerken omdat het de mensen de ruimte geeft de liturgie op een hoog plan te brengen en tegelijkertijd te werken aan een  vitale geloofsgemeenschap.

Op de foto de tekening van het huurcontract van de St.Liduinakerk in 1979 door (voormalige) pastoor Mijnders.

Viering St.Liduinafeest
Op 20 juni ’04 zal met het S.Liduinafeest aan het zilveren bestaan van de kerk aandacht worden besteed tijdens de plechtige Eucharistieviering, aanvang 9.30 uur.  In deze viering zullen de nog in leven zijnde pastores van de St.Liduinakerk voorgaan: pastoor dr. R.G.A. Kurvers, em.pastoor J.J.M. Kwaaitaal, diaken A.J.C. van Aerde en pater J. Gordijn CssP. Verder zal een tweetal lectoren, alle misdienaars, het St.Liduinakoor o.l.v. Ed Catijn en organist Johan Groen hun medewerking verlenen. Tevens zal sopraan Hanneke de Wit het ‘Ave Maria’ van Giulio Caccini ten gehore brengen. Tijdens de viering wordt de grote inzet van besturen, bouwers en vele vrijwilligers die deze kerk tot stand hebben gebracht  gememoreerd. Zij hebben de parochiegemeenschap gebracht tot wat die nu is, springlevend!
In 2005 bestaat de St.Liduinaparochie 90 jaar. De activiteiten waarmee dit feit (en het 25-jarig bestaan van de kerk) zullen worden gevierd zijn voor alle parochies van de Haagse Hout. Hiermede wordt benadrukt dat de St.Liduinaparochie zijn autonome positie verruimt tot samenwerken en samenleven met de parochies om ons heen.