Kamervragen inzake herrie van politiehelicopters

De laatste tijd hangen er regelmatig helicopters boven onze wijk hetgeen leidt tot soms behoorlijke overlast, zeker als een helicopter een tijdje blijft hangen. In de Tweede Kamer zijn op 5 juli daarover vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie. De antwoorden zullen wellicht binnen enkele weken beschikbaar zijn en ze zullen dan ook op deze site worden vermeld.
Vragen van de leden Paulus Jansen en Kooiman (beiden SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu over herrie van politiehelicopters.
1. Zijn er regels voor de inzet van politiehelicopters? Zo ja, welke?
2. Worden er specifieke eisen gesteld aan de inzet van politiehelicopters tijdens nachtelijke uren?
3. Onderschrijft u dat politiehelicopters, in het bijzonder boven stedelijk gebied en tijdens de nacht, grote overlast kunnen veroorzaken voor de lokale bevolking? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe denkt u deze overlast tot redelijke proporties te beperken? Wilt u in uw antwoorden in ieder geval ingaan op de opties de inzet van helicopters te beperken tot situaties waarbij er sprake is van een acuut veiligheidsrisico en alternatieven ontbreken, het inzetten van stiller materieel en het opstellen van vlieginstructies om waar mogelijk woonwijken zoveel mogelijk te ontzien?