Jongerenbuurtcentrum in de Van Heutszstraat

Wat al jaren in de pen zat, gaat nu eindelijk gebeuren. De vleugel aan de Van Heutszstraat van het Overbosch College gaat verbouwd worden tot een jongerenbuurtcentrum. In dit centrum gaat Welzijn Haagse Hout activiteiten ontplooien voor de oostkant van Bezuidenhout. Eigenlijk wordt hiermee goedgemaakt wat met de sluiting van het centrum in de Van der Wijckstraat in 1998 is weggevallen.
Het centrum zal ook een functie hebben voor de school, waar VMBOstudenten worden opgeleid om straks in de maatschappij te kunnen functioneren. Het buurtcentrum wordt een van de plaatsen, waar zij hun praktische vaardigheden kunnen oefenen en de school in contact treedt met de buurt.