Is SOZA dan een ACZ?

Voor de helderheid moet u weten dat SOZA geen AZC wordt.

Tot 1 januari wordt er noodopvang geregeld. Daarna moet het pand leeg zijn om te worden verbouwd tot woonunits en bedrijvenruimte. In de woonunits kunnen statushouders maar ook studenten komen wonen.

Statushouders hebben dezelfde rechten als iedere Nederlandse burger en kunnen zelf kiezen waar ze willen wonen. Met de combinatie van studenten en statushouders en de bedrijven onder in het gebouw verwachten wij dat een AZC sfeer zeker niet zal ontstaan.

De aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning om snel de verbouwing te kunnen realiseren wordt verleend voor maximaal 10 jaar. Dat wil niet zeggen dat er 10 jaar alleen statushouders in wonen