Inzamelpunt Haagse Hout is gesloten

Het inzamelpunt voor spullen voor de vluchtelingen in de noodopvang is vanaf zaterdag 5 december gesloten. Het inzamelpunt zat in het gebouw van de Rooseboomschool en hier kunnen door de sluiting geen spullen meer worden gebracht. Er zijn andere inzamelpunten voor kleding.

Hagenaars hebben massaal winterkleding, toiletartikelen en speelgoed ingeleverd. Het inzamelpunt is op zaterdag 5 december gesloten, omdat er meer dan voldoende spullen zijn gebracht. Vrijwilligers hebben de spullen gesorteerd en pakketjes gemaakt voor de vluchtelingen in de noodopvang aan de Anna van Hannoverstraat.

Andere inzamelpunten
Heeft u op dit moment kleding die u wilt weggeven, dan kunt u bij andere inzamelpunten zoals kringloopwinkels en ook bij onderstaande initiatieven terecht.

  • De ReShare inzamelpunten van het Leger des Heils. Kleding die via ReShare wordt ingezameld komt deels weer ten goede aan vluchtelingen elders in Nederland.
  • De KledingBank in Mariahoeve. De kledingbank geeft de ingezamelde kleding gratis weg aan mensen die weinig te besteden hebben.
  • De containers van Sympany.  Sympany werkt samen met het Nederlandse Rode Kruis.
  • In een doos versturen naar Packmee. De opbrengst van de inzameling door Packmee komt onder meer ten goede aan KiKa en de stichting Kinderpostzegels.
  • Afvalscheiding door de gemeente Den Haag. Het ingezamelde textiel uit de textielcontainers wordt zo veel mogelijk opnieuw gebruikt. Nog goede kleding gaat naar goede doelen.

Vrijwilligerswerk
Zonder de inzet van vrijwilligers was het werk bij het inzamelpunt in Haagse Hout niet mogelijk geweest. De gemeente en Vluchtelingenwerk zijn dankbaar voor hun inzet. Er hebben zich inmiddels zoveel vrijwilligers aangemeld, dat er genoeg vrijwilligers zijn voor de tijdelijke noodopvang in het Bezuidenhout. Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk op andere locaties in Den Haag? Meer informatie vindt u op Vrijwilligerswerk bij vluchtelingen en statushouders.