Integrale handhavingsactie in Bezuidenhout, Helpt u mee?

U ervaart als bewoner of ondernemer wel eens overlast in de wijk. De overlast kan bestaan uit kleine ergernissen zoals fietsen op de stoep of hondenpoep tot aan grote overlast van overbewoning, openbare dronkenschap of geluidsoverlast. Elke dag is de gemeente en politie in de wijk om te handhaven op overlast. U meldt deze overlast regelmatig bij ons via 14 070 of bij de politie via 0900 8844 en wij handhaven hier vervolgens op. Misschien is dit niet altijd zichtbaar voor u.
 
Hierbij wordt u gevraagd of er nog zaken zijn waar gemeente en politie de komende tijd op kunnen handhaven. Daarnaast worden regelmatig in Den Haag wijkbrede integrale handhavingsacties gehouden. Bij deze acties zijn gemeente en politie een avond lang zichtbaar handhavend aanwezig in een wijk. Binnenkort is Bezuidenhout aan de beurt.
 
Helpt u ons mee?
Politie en gemeente zoeken concrete meldingen zoals signalen van overbewoning of illegale bewoning, horeca overlast, fietsen op de stoep, dubbel parkeren bij horeca gelegenheden etc in  Bezuidenhout. Graag uw signaal zo specifiek mogelijk aangeven (huisnummer, straatnaam, tijdstip).