Inspraak op nota participatie


Vanaf maandag 20 december 2010 tot en met vrijdag 18 februari 2011 kunt u reageren op de uitvoeringsnota Welzijn 2011-2014 ‘De Haagse Participatiemaatschappij.


Speerpunten nota


De nota is een eerste uitwerking van het kaderplan Maatschappelijke ondersteuning 2011-2014 ‘Zorg voor elkaar’  dat in dezelfde periode voor inspraak is vrijgegeven. In de nota staan de speerpunten van het Haagse participatiebeleid. De gemeente vindt het belangrijk dat Hagenaars zich actief inzetten voor elkaar en voor de buurt. Hier zijn veel vrijwilligers voor nodig. Daarom bezuinigt de gemeente de komende jaren niet op het vrijwilligerswerk. Daarnaast blijven er professionele organisaties die een vangnet vormen om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen.
Het plan ligt ter inzage op het stadsdeelkantoor Haagse Hout en i-Shops.
U kunt het plan ook downloaden: PDF bestandNota Participatie (pdf)  (PDF, 122 kB)


Reageren op het plan
Onder vermelding van Inspraak uitvoeringsprogramma 2011-2014
College van burgemeester en wethouders
Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn
Programmabureau Welzijn
Postbus 12652
2500 DP Den Haag


Bij vragen kunt u contact opnemen met Raymond Hamar de la Brethonière,
telefoonnummer (070) 353 25 97.